Vzdělávací kurzy jsou určeny pro všechny klienty a instruktory, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti Pilates. Při vzdělávacím kurzu se naučíte správné provádění cviků, cvičení s pomůckami a rozšíříte si zásobník cviků.

Kurzy jsou vhodné pro každého, kdo má rád zdravý pohyb, baví ho cvičení a chce být v Pilates prostě jednička :-) Kurzy jsou samozřejmě vhodné i pro úplné začátečníky.

Ceny kurzů

 • Cena dopoledního kurzu (9:00 – 13:00) 1 250,-Kč
 • Cena celodenního kurzu (9:00 – 17:00) 2 490,-Kč
 • Cena dvoudenního kurzu (9:00 – 17:00) 4 490,-Kč*

* Tato cena platí i v případě, že se během jednoho víkendu zúčastníte 2 celodenních kurzů.

Cena vzdělávacího kurzu zahrnuje: diplom a účasti na vzdělávacím kurzu, učební texty ke specializovanému školení a zásobník cviků.
Po absolvování školení obdržíte diplom o účasti, na jehož základě nemůžete vést vlastní lekce, ale poznatky z kurzu můžete využít pro svou vlastní lektorskou činnost.

Storno poplatky

 • 25% z ceny - storno do 28 dnů před začátkem akce
 • 50% z ceny - storno do 21 dnů před začátkem akce
 • 75% z ceny - storno do 14 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno do 7 dnů a méně před začátkem akce
 • 1000,- Kč poplatek pokud kurz stornujete a seženete si za sebe náhradníka
 • 500,- Kč v případě vrácení platby na zahraniční účet účastníka kurzu

Další platební podmínky

 • 500,- Kč - vydání duplicitního osvědčení
 • 100,- Kč - při změně fakturačních údajů

Nabízíme individuální přípravu ke složení rekvalifikační zkoušky Instruktor Pilates 74-003-H u autorizované osoby. Poskytujeme individuální přístup v závislosti na vašich znalostech a dovednostech.

Dále také nabízíme individuálně vedené specializační školící programy:
Instruktor pilates: Pilates Reformer úroveň I - V
Pilates Roller

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle čísle 777 627 706


Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates

Autorizovaná podnikající fyzická osoba Kateřina Vaňková, Zelenky Hajského 1854/8, 130 00 Praha 3 (číslo autorizace: MSMT-28983/2015 s autorizací udělenou dne 6. 12. 2016 pod spisovou značkou MSMT-28983/2015).
nabízí realizaci a absolvování zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates (kód profesní kvalifikace: 74-003-H) podle § 18 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve zdění zákona č. 53/2012 Sb.).


Termín a místo konání příští zkoušky

14.5.2019

Pohybové studio K6, Zelenky-Hajského 8, 130 00 - Praha 3


Zkouška z profesní kvalifikace je ověření znalostí, dovedností a způsobilosti fyzické osoby vykonávat řádně soubor pracovních činností podle hodnotícího standardu kvalifikace pro povolání Instruktor Body and Mind.

Průběh kvalifikační zkoušky je popsán na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací: http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-553-Instruktor_pilates, na kterých se dozvíte, jaké znalosti a dovednosti jsou pro úspěšné vykonání zkoušky potřebné.

V průběhu zkoušky musí uchazeč prokázat všechny znalosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro výkon dané kvalifikace. Zkouška je zejména praktická, zahrnuje také ústní a písemné ověření znalostí.

Zkouška probíhá před dvoučlennou zkušební komisí. Před vlastním zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svou totožnost průkazem totožnosti (pokud uchazeč průkaz nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn). Zkouška je veřejná.

Uchazeč u zkoušky uspěje, jestliže splní požadavky stanovené hodnoticím standardem a získá Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které je státem uznávané dle zákona 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.


Cena zkoušky

Cena zkoušky je 2 400,- Kč


Ke stažení

Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Zkoušky z profesní kvalifikace Instruktor pilates