Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolovent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.

mscr_akreditace_instruktor_pilates.jpg
Rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT

Nově jsme také autorizované centrum pro profesní kvalifikaci: instruktor pilates

Termíny a rozsah

Instruktor Pilates MAT I. – součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 5.10. - 6.10.2019

Cena: 4 490,- Kč


Anatomie, fyziologie, traumatologie - součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 26.10.2019

Cena: 2 490,- Kč


Instruktor Pilates MAT I. – opakování

Datum: 27.10.2019

Cena: 2 490,- Kč


Instruktor Pilates MAT II. – součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 9.11. - 10.11.2019

Cena: 4 490,- Kč


Posturální diagnostika, ADAPTIVE PILATES, Pedagogické minimum, psychologie - součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 23.11.2019

Cena: 2 490,- Kč


Instruktor Pilates MAT II. – opakování

Datum: 24.11.2019

Cena: 2 490,- Kč


Instruktor Pilates MAT III. – součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 14.12. - 15.12.2019

Cena: 4 490,- Kč


Shrnutí a příprava k závěrečným zkouškám – opakování

Datum: 26.1.2020

Cena: 2 490,- Kč

Při zakoupení kompletního rekvalifikačního kurzu je cena 18 490,- Kč.

Kurz můžete uhradit převodem na náš účet:
Číslo účtu: 2008050706
Kód banky (Raiffeisen BANK): 5500
Variabilní symbol: rodné číslo

V ceně kompletního rekvalifikačního kurzu je zahrnuto:

Lektoři

Podmínky pro přijetí do kurzu

Vzhledem k tomu, že naše autorizované školicí centrum preferuje individuální přístup, je počet uchazečů o rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H omezen.

Charakteristika a cíle akreditovaného kurzu

Akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na výuku pilates techniky na podložce, která zahrne i tvorbu modifikací, činících pilates dostupným všem úrovním cvičenců bez rozdílu věku, zdravotního stavu, sportovního a pohybového zaměření.

Stěžejním cílem akreditovaného vzdělávacího programu je získání pedagogických, metodických a praktických znalostí pro výuku pilates techniky na podložce s využitím základních pomůcek (např. over ball, body ball, flex-band, magic circle, bosu, roller, towel, core band, spine corrector) s důrazem na zásady zdravého životního stylu a tvorbu skupinových i individuálních cvičebních programů – lekcí pilates.

Absolventi akreditovaného kurzu získají od předních odborníků svého oboru kompletní informace o pilates technice, včetně historie a vývoje této metody. Nastudují anatomii, kineziologii a fyziologii pohybové soustavy člověka, anatomii dýchacího systému a mechaniku správného dýchání. Naučí se analyzovat držení těla a pohybové stereotypy pro potřeby pilates.

Samozřejmou součástí získaných znalostí a dovedností je schopnost absolventa sestavit skupinovou i individuální lekci pilates, která bude respektovat specifické skupiny klientů a zároveň dokáže odbourat dysbalance pohybového aparátu a optimalizovat zdravotní stav klienta.

Forma a rozsah trenérského kurzu pro udělení licence

Pro získání diplomu o absolvování rekvalifikačního kurzu Instruktor Pilates 74-003-H je nezbytná účast na těchto modulech:

Místo konání

Pohybové studio K6, Zelenky Hajského 8, Praha 3Ceny kurzů

 • Cena dopoledního kurzu (9:00 – 13:00) 1 250,-Kč
 • Cena celodenního kurzu (9:00 – 17:00) 2 490,-Kč
 • Cena dvoudenního kurzu (9:00 – 17:00) 4 490,-Kč*

* Tato cena platí i v případě, že se během jednoho víkendu zúčastníte 2 celodenních kurzů.

Cena vzdělávacího kurzu zahrnuje: diplom o účasti na vzdělávacím kurzu, učební texty ke specializovanému školení a zásobník cviků.
Po absolvování školení obdržíte diplom o účasti, na jehož základě nemůžete vést vlastní lekce, ale poznatky z kurzu můžete využít pro svou vlastní lektorskou činnost.

Storno poplatky

 • 25% z ceny - storno do 28 dnů před začátkem akce
 • 50% z ceny - storno do 21 dnů před začátkem akce
 • 75% z ceny - storno do 14 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno do 7 dnů a méně před začátkem akce
 • 1000,- Kč poplatek pokud kurz stornujete a seženete si za sebe náhradníka
 • 500,- Kč v případě vrácení platby na zahraniční účet účastníka kurzu

Další platební podmínky

 • 500,- Kč - vydání duplicitního osvědčení
 • 100,- Kč - při změně fakturačních údajů
Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Vyprodáno - připravujeme nové termíny.

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolovent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.
Více informací >>


Rekvalifikační kurz Instruktor Pilates - Pilates REFORMER

Vyprodáno - připravujeme nové termíny.

Specializované školení, zaměřené na výuku Pilates techniky a cviků v odpovídající úrovni na originálních strojích Pilates Reformer. Absolventi školení se naučí připravit a vést individuální i skupinové lekce na Pilates Reformeru.
Více informací >>


Anatomie, fyziologie, traumatologie - součást rekvalifikačního kurzu

Vyprodáno - připravujeme nové termíny.
Více informací >>


PILATES CORE BAND

Core Band je pás, který má několik kapes, kam se zasunují nohy nebo ruce, čímž dochází k intenzivnějšímu a plynulejšímu pohybu, který nezatěžuje klouby. Větší počet kapes umožňuje libovolné nastavení rozsahu. Core Band umožňuje efektivnější práci s vlastním tělem. Cvičení s touto pomůckou je vhodné i pro začátečníky, protože pás umožňuje provádět pohyb správně, již od úplného začátku.
Více informací >>

On-line přihláška


Instruktor Pilates MAT II. - součást rekvalifikačního kurzu

Vyprodáno - připravujeme nové termíny.
Více informací >>


Spine Corrector - level I

Pilates Spine Corrector, navržen přímo Josephem Pilatesem, pomáhá nejen zvyšovat pružnost, ale také vytrvalost, koordinaci, svalové napětí a dokonce pomáhá zlepšit i dýchání. Přirozené zakřivení páteře je posíleno tím, že se páteř natáhne podél zakřiveného povrchu barelu, což má za následek uvolnění napětí od nohou až po vrchní části těla.
Více informací >>

On-line přihláška


Spine Corrector - level II

Pilates Spine Corrector, navržen přímo Josephem Pilatesem, pomáhá nejen zvyšovat pružnost, ale také vytrvalost, koordinaci, svalové napětí a dokonce pomáhá zlepšit i dýchání. Přirozené zakřivení páteře je posíleno tím, že se páteř natáhne podél zakřiveného povrchu barelu, což má za následek uvolnění napětí od nohou až po vrchní části těla.
Více informací >>

On-line přihláška


Instruktor Pilates MAT III. - součást rekvalifikačního kurzu

Vyprodáno - připravujeme nové termíny.
Více informací >>


Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H