Koncept Instruktorské školy Pilates centrum

Koncept Instruktorské školy Pilates centrum poskytuje poznatky a dovednosti pro bezpečné vedení skupinového i individuálního cvičení pilates technikou. Posluchači nabývají znalosti o různých vyučovacích metodách a motivačních prostředcích, s cílem naplnit potřeby klientů bez rozdílu věku sportovního a pohybového zaměření. Program se soustředí na současné nároky pro zdravý životní styl a zahrnuje nejmodernější poznatky metody cvičení pilates, která představuje spojení tradičního přístupu s nejnovějšími výzkumy lékařské rehabilitace a fyzioterapie. Zároveň respektuje rozšiřující se spektrum civilizačních onemocnění, které absolvent umí nabytými znalostmi eliminovat (obezita, bolesti zad a krční páteře apod.)

Nabízíme individuální přípravu ke složení rekvalifikační zkoušky Instruktor Pilates 74-003-H u autorizované osoby. Poskytujeme individuální přístup v závislosti na vašich znalostech a dovednostech.

Dále také nabízíme individuálně vedené specializační školící programy:
Instruktor pilates: Pilates Reformer úroveň I - V
Pilates Roller

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle čísle 777 627 706


Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolovent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.

mscr_akreditace_instruktor_pilates.jpg
Rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT

On-line přihláška na rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Nově jsme také autorizované centrum pro profesní kvalifikaci: instruktor pilates

Podmínky pro přijetí do kurzu

Vzhledem k tomu, že naše autorizované školicí centrum preferuje individuální přístup, je počet uchazečů o rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H omezen. Děkujeme vám za pochopení.

Charakteristika a cíle akreditovaného kurzu

Akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na výuku pilates techniky na podložce, která zahrne i tvorbu modifikací, činících pilates dostupným všem úrovním cvičenců bez rozdílu věku, zdravotního stavu, sportovního a pohybového zaměření.

Stěžejním cílem akreditovaného vzdělávacího programu je získání pedagogických, metodických a praktických znalostí pro výuku pilates techniky na podložce s využitím základních pomůcek (např. over ball, body ball, flex-band, magic circle, bosu, roller, towel, core band, spine corrector) s důrazem na zásady zdravého životního stylu a tvorbu skupinových i individuálních cvičebních programů – lekcí pilates.

Absolventi akreditovaného kurzu získají od předních odborníků svého oboru kompletní informace o pilates technice, včetně historie a vývoje této metody. Nastudují anatomii, kineziologii a fyziologii pohybové soustavy člověka, anatomii dýchacího systému a mechaniku správného dýchání. Naučí se analyzovat držení těla a pohybové stereotypy pro potřeby pilates.

Samozřejmou součástí získaných znalostí a dovedností je schopnost absolventa sestavit skupinovou i individuální lekci pilates, která bude respektovat specifické skupiny klientů a zároveň dokáže odbourat dysbalance pohybového aparátu a optimalizovat zdravotní stav klienta.

Forma a rozsah trenérského kurzu pro udělení licence

Místo konání

Pohybové studio K6, Zelenky Hajského 8, Praha 3


Termíny a obsah modulůCena kompletního rekvalifikačního kurzu

Ostatní poplatky

Tyto ceny platí pouze je-li závěrečná rekvalifikační zkouška vykonána do 60 dnů po ukončení kurzu.


Kurz můžete uhradit převodem na náš účet:
Číslo účtu: 2008050706
Kód banky (Raiffeisen BANK): 5500
Variabilní symbol: rodné číslo

V ceně je zahrnuto:

On-line přihláška na rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Storno poplatky

Další platební podmínky


Závěrečné zkoušky pro získání licence

Závěrečné zkoušky pro získání licence se budou konat 2.2.2019.

Zkouškové požadavky

Teoretická zkouška – obecná část
Písemný test z oborů anatomie, kineziologie, fyziologie, poradenství v oblasti zdravého životního stylu, poskytování první pomoci, základů pedagogiky, psychologie a organizace sportovního tréninku.
Ústní zkouška: vylosované otázky k prověření znalostí o metodě pilates (specifika metody, historie a vývoj, anatomie dýchacího systému, posturální diagnostika, adaptive pilates, osobnost instruktora).

Praktická zkouška – specializace
Vysvětlení a předvedení vylosovaných cviků na podložce z úrovní Basic a Intermediate (prokázání požadované pohybové a estetické úrovně provedení cviků).
Modelový příklad sestavení individuální a skupinové lekce pilates: prokázání schopnosti připravit a vést lekce pilates, prokázání odborných znalostí a dovedností pilates metody. Posouzení schopností efektivní osobní komunikace s klienty, schopností diagnostikovat chyby a opravovat chybné provedení cvičících, zaujmout a motivovat klienty.
Seminární práce: odevzdání a obhajoba vlastní seminární práce, zaměřené primárně na získání a osvojení komunikačních dovedností mezi pilates instruktorem a klienty na lekcích pilates.

Cena závěrečné zkoušky

2.400,- Kč

Tato cena se vztahuje jen na zájemce o zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT, jenž neabsolvovali kurz v pilates centru Kateřiny Vaňkové. Absolventi kurzu již mají závěrečnou zkoušku zahrnutu v ceně kurzu.

Výstup

OSVĚDČENÍ O ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI: certifikát licenčního kurzu s akreditací MŠMT opravňující samostatně vést hodiny pilates a sloužící k získání živnostenského listu.

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Absolvent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení. Více informací >>

On-line přihláška


Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H