Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

On-line přihláška na Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolovent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.

mscr_akreditace_instruktor_pilates.jpg
Rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT

Termíny a rozsah

Instruktor Pilates MAT I. – součást rekvalifikačního kurzu

Datum: 25.1. - 26.1.2020


Anatomie, fyziologie, traumatologie, MAT I. opakování

Datum: 8.2. – 9.2.2020


Instruktor Pilates MAT II.

Datum: 7.3. – 8.3.2020


Posturální diagnostika, ADAPTIVE PILATES, Pedagogické minimum, psychologie, opakování MAT II.

Datum: 4.4. – 5.4.2020


Instruktor Pilates MAT III.

Datum: 16.5. – 17.5.2020


Shrnutí a příprava k závěrečným zkouškám – opakování

Datum: 6.6.2020


Cena rekvalifikačního kurzu: 18 490,-Kč

Akční cena při platbě do 22.12.2019 je 16 490,-Kč.

Závěrečná zkouška není zahrnuta v ceně rekvalifikačního kurzu.

Kurz můžete uhradit převodem na náš účet:
Číslo účtu: 2008050706
Kód banky (Raiffeisen BANK): 5500
Variabilní symbol: rodné číslo

V ceně kompletního rekvalifikačního kurzu je zahrnuto:

Lektoři

Podmínky pro přijetí do kurzu

Vzhledem k tomu, že naše autorizované školicí centrum preferuje individuální přístup, je počet uchazečů o rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H omezen.

Charakteristika a cíle akreditovaného kurzu

Akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na výuku pilates techniky na podložce, která zahrne i tvorbu modifikací, činících pilates dostupným všem úrovním cvičenců bez rozdílu věku, zdravotního stavu, sportovního a pohybového zaměření.

Stěžejním cílem akreditovaného vzdělávacího programu je získání pedagogických, metodických a praktických znalostí pro výuku pilates techniky na podložce s využitím základních pomůcek (např. over ball, body ball, flex-band, magic circle, bosu, roller, towel, core band, spine corrector) s důrazem na zásady zdravého životního stylu a tvorbu skupinových i individuálních cvičebních programů – lekcí pilates.

Absolventi akreditovaného kurzu získají od předních odborníků svého oboru kompletní informace o pilates technice, včetně historie a vývoje této metody. Nastudují anatomii, kineziologii a fyziologii pohybové soustavy člověka, anatomii dýchacího systému a mechaniku správného dýchání. Naučí se analyzovat držení těla a pohybové stereotypy pro potřeby pilates.

Samozřejmou součástí získaných znalostí a dovedností je schopnost absolventa sestavit skupinovou i individuální lekci pilates, která bude respektovat specifické skupiny klientů a zároveň dokáže odbourat dysbalance pohybového aparátu a optimalizovat zdravotní stav klienta.

Místo konání

Pohybové studio K6, Zelenky Hajského 8, Praha 3Ceny kurzů

 • Cena dopoledního kurzu (9:00 – 13:00) 1 250,-Kč
 • Cena celodenního kurzu (9:00 – 17:00) 2 490,-Kč
 • Cena dvoudenního kurzu (9:00 – 17:00) 4 490,-Kč*

* Tato cena platí i v případě, že se během jednoho víkendu zúčastníte 2 celodenních kurzů.

Cena vzdělávacího kurzu zahrnuje: diplom o účasti na vzdělávacím kurzu, učební texty ke specializovanému školení a zásobník cviků.
Po absolvování školení obdržíte diplom o účasti, na jehož základě nemůžete vést vlastní lekce, ale poznatky z kurzu můžete využít pro svou vlastní lektorskou činnost.

Storno poplatky

 • 25% z ceny - storno do 28 dnů před začátkem akce
 • 50% z ceny - storno do 21 dnů před začátkem akce
 • 75% z ceny - storno do 14 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno do 7 dnů a méně před začátkem akce
 • 1000,- Kč poplatek pokud kurz stornujete a seženete si za sebe náhradníka
 • 500,- Kč v případě vrácení platby na zahraniční účet účastníka kurzu

Další platební podmínky

 • 500,- Kč - vydání duplicitního osvědčení
 • 100,- Kč - při změně fakturačních údajů
Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolvent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.
Více informací >>

On-line přihláška


Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H