Vzdělávací kurzy jsou určeny pro všechny klienty a instruktory, kteří mají zájem o rozšíření znalostí v oblasti Pilates. Při vzdělávacím kurzu se naučíte správné provádění cviků, cvičení s pomůckami a rozšíříte si zásobník cviků.

Kurzy jsou vhodné pro každého, kdo má rád zdravý pohyb, baví ho cvičení a chce být v Pilates prostě jednička :-) Kurzy jsou samozřejmě vhodné i pro úplné začátečníky.

Ceny kurzů

 • Cena dopoledního kurzu (9:00 – 13:00) 1 250,-Kč
 • Cena celodenního kurzu (9:00 – 17:00) 2 490,-Kč
 • Cena dvoudenního kurzu (9:00 – 17:00) 4 490,-Kč*

* Tato cena platí i v případě, že se během jednoho víkendu zúčastníte 2 celodenních kurzů.

Cena vzdělávacího kurzu zahrnuje: diplom a účasti na vzdělávacím kurzu, učební texty ke specializovanému školení a zásobník cviků.
Po absolvování školení obdržíte diplom o účasti, na jehož základě nemůžete vést vlastní lekce, ale poznatky z kurzu můžete využít pro svou vlastní lektorskou činnost.

Storno poplatky

 • 25% z ceny - storno do 28 dnů před začátkem akce
 • 50% z ceny - storno do 21 dnů před začátkem akce
 • 75% z ceny - storno do 14 dnů před začátkem akce
 • 100% z ceny - storno do 7 dnů a méně před začátkem akce
 • 1000,- Kč poplatek pokud kurz stornujete a seženete si za sebe náhradníka
 • 500,- Kč v případě vrácení platby na zahraniční účet účastníka kurzu

Další platební podmínky

 • 500,- Kč - vydání duplicitního osvědčení
 • 100,- Kč - při změně fakturačních údajů

Nabízíme individuální přípravu ke složení rekvalifikační zkoušky Instruktor Pilates 74-003-H u autorizované osoby. Poskytujeme individuální přístup v závislosti na vašich znalostech a dovednostech.

Dále také nabízíme individuálně vedené specializační školící programy:
Instruktor pilates: Pilates Reformer úroveň I - V
Pilates Roller

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle čísle 777 627 706


Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H

Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po složení závěrečné zkoušky před autorizovanou komisí MŠMT absolovent akreditovaného kurzu získá osvědčení o odborné způsobilosti "instruktor cvičení pilates" na jehož základě může požádat o vystavení živnostenského listu a vykonávat profesi pilates (osobní) instruktor ve fitness centrech nebo jiných tělovýchovných zařízení.

mscr_akreditace_instruktor_pilates.jpg
Rozhodnutí o udělení akreditace MŠMT

Nově jsme také autorizované centrum pro profesní kvalifikaci: instruktor pilates

Termín a rozsah

Termíny připravujeme. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 777 62 77 06.

Podmínky pro přijetí do kurzu

Vzhledem k tomu, že naše autorizované školicí centrum preferuje individuální přístup, je počet uchazečů o rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H omezen. Děkujeme vám za pochopení.

Charakteristika a cíle akreditovaného kurzu

Akreditovaný vzdělávací program je zaměřen na výuku pilates techniky na podložce, která zahrne i tvorbu modifikací, činících pilates dostupným všem úrovním cvičenců bez rozdílu věku, zdravotního stavu, sportovního a pohybového zaměření.

Stěžejním cílem akreditovaného vzdělávacího programu je získání pedagogických, metodických a praktických znalostí pro výuku pilates techniky na podložce s využitím základních pomůcek (např. over ball, body ball, flex-band, magic circle, bosu, roller, towel, core band, spine corrector) s důrazem na zásady zdravého životního stylu a tvorbu skupinových i individuálních cvičebních programů – lekcí pilates.

Absolventi akreditovaného kurzu získají od předních odborníků svého oboru kompletní informace o pilates technice, včetně historie a vývoje této metody. Nastudují anatomii, kineziologii a fyziologii pohybové soustavy člověka, anatomii dýchacího systému a mechaniku správného dýchání. Naučí se analyzovat držení těla a pohybové stereotypy pro potřeby pilates.

Samozřejmou součástí získaných znalostí a dovedností je schopnost absolventa sestavit skupinovou i individuální lekci pilates, která bude respektovat specifické skupiny klientů a zároveň dokáže odbourat dysbalance pohybového aparátu a optimalizovat zdravotní stav klienta.

Forma a rozsah trenérského kurzu pro udělení licence

Instruktor pilates Level I - součást rekvalifikačního kurzu Instruktor pilates 74-003-H

Místo konání

Pohybové studio K6, Zelenky Hajského 8, Praha 3Ceník cvičení

Zajímá Vás kolik cvičení u nás stojí? Prohlédněte si ceník cvičení Pilates.

Kde cvičíme?

Cvičení probíhá v Pohybovém studiu K6 na Praze 3, kousek od křižovatky Ohrada (ulice Zelenky-Hajského 8). Více informací naleznete v kontaktech.

Pilates centrum >> Instruktorská škola Pilates centrum >> Rekvalifikační kurz Instruktor pilates 74-003-H